Cách phân biệt 2 loại TEST NHANH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI, loại nào có hiệu quả xét nghiệm sớm

Hiện nay, trên thị trường có 2 loại Test nhanh ASFV đó là: TEST KHÁNG NGUYÊN (Ag) và TEST KHÁNG THỂ (Ab). Đây là bài viết để mọi người có thể hiểu rõ sự khác nhau giữa 2 loại test AgAb.

TEST AG (KHÁNG NGUYÊN): dùng để phát hiện virus.

TEST AB (KHÁNG THỂ): dùng để theo dõi đáp ứng miễn dịch.

  1. Test Ag (kháng nguyên) dựa trên nguyên lý Miễn dịch kháng nguyên. Mỗi virus đều có 1 kháng nguyên Ag đặc hiệu (chỉ có loại virus đó có). Đối với ASFV có Ag đặc hiệu là P72 và P30. Test nhanh Ag dùng để nhận biết kháng nguyên (Ag) P72 và P30.

Ví dụ: TEST AG (KHÁNG NGUYÊN)DÙNG ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH

2. Test Ab (kháng thể) dựa trên đáp ứng miễn dịch. Khi yếu tố gây bệnh (kháng nguyên) xâm nhập vào cơ thể (heo bị nhiễm ASFV) và ủ 1 thời gian đủ dài, kháng thể (Ab) được hình thành tương ứng với từng loại kháng nguyên khác nhau để loại trừ chúng. Cơ chế này được gọi là đáp ứng miễn dịch.

Ví dụ: TEST AB (kháng thể)KHÔNG DÙNG ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH

KHÔNG DÙNG ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI

KHÔNG DÙNG ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI

Vậy:

  • Test Ag được dùng trong Xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus. Có ý nghiệm tầm soát đàn heo có bị nhiễm Virus cấp tính hay chưa.
  • Test Ab thường được dùng để ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BẢO HỘ CỦA VACCINE SAU KHI TIÊM, xem đàn heo có hình thành được kháng thể kháng virus hay không. Hoặc kiểm tra xem cá thể heo sống sót trong đàn dịch có hình thành được kháng thể kháng lại virus hay không.

Do đó, Bà con cô bác nên dùng TEST NHANH CÓ CHỮ AG (ANTIGEN/ KHÁNG NGUYÊN) để có thể xét nghiệm sớm Dịch tả lợn Châu phi nhé.