Ống Ly Tâm – Đáy nhọn – 15ml

Nhà Sản xuất: MJBIO

Đóng gói: Gói/Túi/Xốp/Khay nhựa

Category: Tag: