TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP II

  • Kích thước ngoài (mm) : 1500R x 807S x 1400C
  • Kích thước trong (mm) : 1350R x 587S x 658C