TỦ HÚT KHÍ ĐỘC

  • Kích thước ngoài (mm): 1500R x 700S x 1400C
  • Kích thước trong (mm): 1320R x 600S x 750C